aluminum foil insulation board

The method of making aluminum foil insulation board with structure was improved

Aluminum foil insulation board is made of aluminum foil veneer and polystyrene board laminated by hot melt adhesive, aluminum foil coil with heat insulation, waterproof, moisture-proof and other functions. Aluminum foil insulation board sunshine absorption rate (solar radiation absorption coefficient) is very low (0.07), with excellent heat insulation performance, can reflect more than 93% of the radiant heat, is widely used in building roof and external wall heat insulation, but in the aluminum foil insulation board attached to the wall, it is easy to aluminum foil material and wall contact, aluminum foil material is a good conductor of heat, The heat will be exported from the wall, affecting the insulation effect.

An aluminum foil heat insulation board with improved structure comprises an aluminum foil film, a plurality of heat insulation pads on both sides of the aluminum foil film and a transparent heat insulation board on the outside of the heat insulation pads on both sides respectively, the pads have the same size and are respectively arranged at the corresponding positions on both sides of the aluminum foil film, and an air insulation layer is formed between the aluminum foil film and the transparent heat insulation boards on both sides of the aluminum foil film.

The thickness of the aluminum foil insulation plate is 30.
The aluminum foil film is provided with two layers, and the two layers of aluminum foil film are separated by a heat insulation pad.

Because the aluminum foil is placed between the insulation panels, the aluminum foil does not touch the wall, so the problem of aluminum foil thermal conductivity is solved, and the insulation effect is effectively improved due to the use of layered structure.

The contact area between heat insulation pad and aluminum foil film and transparent heat transfer plate is small to reduce heat transfer. When the light illuminates the aluminum foil film insulation board, the upper transparent insulation board is first heated and the temperature rises, but because of the existence of the air insulation layer, the heat will not be transferred to the inside quickly. W tym samym czasie, the light shines through the transparent insulation board to the aluminum foil film, the aluminum foil film will reflect most of the light and absorb a small part of the heat of the light, the aluminum foil will heat up, but because of the existence of the air insulation layer and the insulation board on the lower side, Effectively isolate a large part of the heat, prevent its transfer to the wall.

When the light is too strong and high heat insulation effect is required, the aluminum foil film in this embodiment is provided with two layers, the first layer of aluminum foil film 2a and the second layer of aluminum foil film 2b, and the two layers are separated by a heat insulation pad.

Because the aluminum foil is placed between the insulation panels, the aluminum foil does not touch the wall, so the problem of aluminum foil thermal conductivity is solved, and the insulation effect is effectively improved due to the use of layered structure.

The aluminum foil heat insulation board with improved structure is characterized in that it comprises an aluminum foil film, a plurality of heat insulation pads on both sides of the aluminum foil film and a transparent heat insulation board on the outside of the heat insulation pads on both sides respectively. The pads have the same size and are respectively arranged at the corresponding positions on both sides of the aluminum foil film. Warstwa izolacji cieplnej powietrza jest utworzona między folią aluminiową a przezroczystymi płytami termoizolacyjnymi po obu stronach folii aluminiowej. 2. Według panelu izolacyjnego z folii aluminiowej o ulepszonej strukturze opisanej w zastrzeżeniu 1, jego cechą charakterystyczną jest to, że grubość panelu izolacyjnego z folii aluminiowej wynosi 30mmο3. Płyta izolacyjna z folii aluminiowej o ulepszonej strukturze opisana w zastrzeżeniu 1 Lub 2 charakteryzuje się tym, że folia z folii aluminiowej ma dwie warstwy, and the two layers are separated by a heat insulation pad.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *