แผ่นอลูมิเนียม
ขดลวดอลูมิเนียม
วงกลมอลูมิเนียม
อลูมิเนียมฟอยล์
แถบอลูมิเนียม

Al Catalog

ตัวต่อตัว

FaQ

ลูกค้าตัวต่อตัว

Iranian customers visited in 2012

Time: 2012

Country: อิหร่าน

Purchase: แผ่นอลูมิเนียม

Dubai customer visit in 2013

Time: 2013

Country: Dubai

Purchase: อลูมิเนียมฟอยล์

ใน 2013, American customers came to visit Huawei factory

Time: 2013

Country: อเมริกัน

Purchase: แผ่นอลูมิเนียม

ใน 2013, customers from Uzbekistan visited Huawei factory

Time: 2013

Country: Uzbekistan

Purchase: แผ่นอลูมิเนียม

ใน 2013, Singapore customers came to visit Huawei factory

Time: 2013

Country: Singapore

Purchase: แผ่นอลูมิเนียม

ใน 2014, Australian customers came to visit Huawei factory

Time: 2014

Country: Australian

Purchase: คอยล์อลูมิเนียม

ใน 2014, Indian customers visited Huawei factory

Time: 2014

Country: อินเดีย

Purchase: อลูมิเนียมฟอยล์

ใน 2014, Russian customers visited Huawei factory

Time: 2014

Country: Russian

Purchase: คอยล์อลูมิเนียม

ใน 2015, Korean customers came to visit Huawei factory

Time: 2015

Country: Korea

Purchase: อลูมิเนียมฟอยล์

ใน 2016, German customers came to visit Huawei factory

Time: 2016

Country: เยอรมนี

Purchase: แผ่นอลูมิเนียม

ใน 2017, Brazilian customers came to visit the Huawei factory

Time: 2017

Country: บราซิล

Purchase: วงกลมอลูมิเนียม

ใน 2017, Mexican customers came to visit the Huawei factory

Time: 2017

Country: เม็กซิโก

Purchase: แผ่นอลูมิเนียม

ใน 2017, Spanish customers came to visit Huawei factory

Time: 2017

Country: สเปน

Purchase: วงกลมอลูมิเนียม

ใน 2018, Thai customers came to visit Huawei factory

Time: 2018

Country: ประเทศไทย

Purchase: แผ่นอลูมิเนียม

ใน 2019, Singapore customers came to visit the Huawei factory

Time: 2019

Country: Singapore

Purchase: วงกลมอลูมิเนียม

ใน 2020, Italian customers came to visit Huawei factory

Time: 2020

Country: อิตาลี

Purchase: รางอลูมิเนียม