แผ่นอลูมิเนียม
ขดลวดอลูมิเนียม
วงกลมอลูมิเนียม
อลูมิเนียมฟอยล์
แถบอลูมิเนียม

Al Catalog

FaQ

สายโรงงาน

Aluminum alloy cooling
Annealing Furnace

Aluminum Alloy Cooling

Annealing Furnace

Aluminum foil rolling control room
Aluminum foil roll cutting machine

Aluminum Foil Rolling Control Room

Aluminum Foil Roll Cutting Machine